Tobatacaya de RG – CAC new CHAMPION OF POLAND, Garrotte de RG Best Junior, Best of Breed, BOG II – Jaroslaw

05.03.2011 wystawa krajowa w Jarosłwaiu. TOBATACAYA de Rey Gladiador – CWC, Najlepsza Suka – tym samym uzyskała tytuł CHAMPIONA POLSKI. GARROTTE de Rey Gladiador – Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, Zwycięzca Rasy (BOB) – finałowa 2 w wyborach do BIS Junior z grupy II. Oceniała Anna Rogowska.

                            Tobatacaya                                                                                              Garrotte

   

Ewa Ziemska

Breeder and researcher of Presa Canario. Lived in Poland, London UK and presently stays in Kentucky, USA and traveled through whole Europe and 22 States discovering the breed. Speaks Polish, English and Spanish. Master of Science of Management and Computer Modeling and Engineer of Production Engineering of Kielce University of Technology. Avid traveler, photographer and dog book collector. Instagram @reygladiador