POLAND WINNER show – Rocco Best of Breed Poland Winner, Parisienne – Poland Winner – Arico – veterans Poland Winner

PARISIENNE “Pari” – Zwycięzca Polski 2008

09.11.2008 odbyła się jubileuszowa wystawa z okazji 70-lecia Związku Kynologicznego w Polsce. Zwycięzcą Rasy i Zwycięzcą Polski zostaje Roco Temple of Presa – syn Kingo. Zwycięzcą Polski i Najlepszą suką w rasie zostaje moja Pari – Parisienne de Presa Awangarda. Zwycięzcą Polski Weteranów zostaje Arico de Irema Curtó – dziadek Kingo i Pari.

Zwycięzca Polski, Najlepsza Suka w Rasie – Parisienne

Zwycięzca Polski, Zwycięzca Rasy – Roco

debiut w klasie szczeniąt, lokata I – TOBATACAYA

Ewa Ziemska

Breeder and researcher of Presa Canario. Lived in Poland, London UK and presently stays in Kentucky, USA and traveled through whole Europe and 22 States discovering the breed. Speaks Polish, English and Spanish. Master of Science of Management and Computer Modeling and Engineer of Production Engineering of Kielce University of Technology. Avid traveler, photographer and dog book collector. Instagram @reygladiador