King Size – CAC, BOB, Parisienne Best Junior – Rzeszow

KING SIZE “Kingo”- CWC, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy

20.08.2006 – na wystawie w Rzeszowie Parisienne zdobywa kolejne Zwycięstwo Młodzieży, dla  Ch. King Size de Presa Awangarda trafia Zwycięstwo Rasy (BOB) i CWC .

Ewa Ziemska

Breeder and researcher of Presa Canario. Lived in Poland, London UK and presently stays in Kentucky, USA and traveled through whole Europe and 22 States discovering the breed. Speaks Polish, English and Spanish. Master of Science of Management and Computer Modeling and Engineer of Production Engineering of Kielce University of Technology. Avid traveler, photographer and dog book collector. Instagram @reygladiador