Wzorzec i komentarze

BUDOWA ANATOMICZNA PSA

KOMENTARZ DO WZORCA

NIEWIELKIE ZMIANY, A ICH WPŁYW NA EKSPRESJĘ

PRZEPROST STAWU SKOKOWEGO

WZORZEC FCI – AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY (OD 2012)

WZORZEC Z 1989 ROKU – ORYGINAŁ (PO HISZPAŃSKU)

WZORZEC Z 2001 ROKU

WZORZEC ZATWIERDZONY W 1989 ROKU