Testy psychiczne

Testy psychiczne dopuszczające do hodowli.

1. Sprawdzenie zachowania wobec ludzi.

pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi (jest to grupka ludzi składająca się, z co najmniej 5-6 osób, poruszających się w obszarze 10×10 m). Przewodnik zatrzymuje się przy obcym człowieku, ludzie poruszają się, rozmawiają, idą w jednym kierunku, po chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojnie dotknięcie przez człowieka. Test zaliczony, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu,

 

2. Reakcja na sytuacje nietypowe.

 

Przewodnik z psem na luźnej smyczy przechodzi obok w odległości do 10 m ktoś przebiega w kierunku prostopadłym do ruchu przewodnika z psem nie drażniąc ani nie pobudzając psa. Test zaliczony, jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowanie agresywne lub pościg powodują dyskwalifikację. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie.

 

3. Reakcja na inne zwierzęta

 

Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa poruszającego się też na smyczy, oba psy idą razem ok. 20 m przy swoich właścicielach w dystansie nie większym niż 3 m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas 1 minuty. Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację.

 

4. Reakcja na strzał

 

Strzał z korkowca oddaje się z odległości 30 kroków od idącego na smyczy psa. Test zaliczony, jeśli pies nie wykaże lęku.

 

5. Sprawdzanie odporności psychicznej

 

Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5 m obok drążka z chorągiewką (wysokość 1 m). Do drążka przywiązana jest 10-metrowa linka trzymana przez stojącego dalej pomocnika. W chwili przechodzenia przewodnika z psem drążek zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do leżącej chorągiewki. Przewodnik może psa zachęcać, podejść pierwszy, nie może psa ciągnąć. Test zaliczony, jeśli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie zdecyduje się na podejście test nie może być zaliczony.

Postanowienia końcowe:

 

Na ocenę pozytywną pies musi zaliczyć minimum 4 części testu. Wtedy w rodowodzie, w dokumentacji hodowlanej, w metrykach i rodowodach psów pochodzących po rodzicach testowanych wpisuje się odpowiednią adnotację. Wyników nie ocenia się punktami tylko adnotacją – zaliczył, nie zaliczył.

 

TOPATACAYA de Rey Gladiador – 6 tygodni