Jak wystawiać DC

Moja pierwsza wystawa w roli wystawiającego to międzynarodowy Poznań 2004 i zupełne zgubienie w tym co gdzie i komu wysłać. Jednak udało się i jeszcze kilka zaliczyliśmy :)

Szczeniaka dostajemy z metryką. Należy zgłosić się do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce w celu rejestracji psa i wyrobienia na jej podstawie rodowodu. Listę oddziałów znajdziemy na stronach Związku http://www.zkwp.pl/zg/index.php?l=&l=pl … 0&oddzial=

Otrzymamy wtedy numer rejestracji oddziałowej. Metryka zostanie wysłana przez oddział do Zarządu Głównego ZKWP, który na jej podstawie wystawi rodowód. Rodowód otrzymamy w terminie od miesiąca do kilku miesięcy – do odebrania w oddziale, w którym psa zarejestrowaliśmy i którego jesteśmy od tej pory członkami.

Nadany numer rejestracji oddziałowej daje nam możliwość wystawienia psa w klasie baby, szczeniąt i młodzieży.

Przed złożeniem metryki w oddziale warto zrobić jej kopię gdyż będziemy potrzebować danych w niej zawartych do zgłaszania psa na wystawę.

Obrazek

W klasie pośredniej, otwartej, championów i weteranów psa zgłaszamy po tym jak otrzymamy rodowód i numer PKR.

Obrazek

 

JAK ZGŁOSIĆ PSA NA WYSTAWĘ

Aktualnie psy zgłaszamy na wystawę głównie za pomocą elektronicznych formularzy zgłoszeń dostępnych na stronach oddziałów w zakładkach wystawy.

Lista wystaw jest dostępna na stronie: http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=wys&oddzial=

Na rok 2013: http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=wys_lis2013
Przy każdej wystawie podane są wszystkie istotne informacje.

Nie ma możliwości zgłoszenia psa w dniu wystawy. Ostateczne terminy przyjmowania psów na wystawy są zamykane zazwyczaj na miesiąc przed.

Na stronie znajdziemy informację kiedy mija ostateczny termin zgłaszania psów. Kto będzie sędziował naszą rasę. Miejsce i termin wystawy.

Żeby zgłosić psa na wystawę należy wypełnić formularz internetowy lub wysłać listownie wypełniony formularz. Wszystkie potrzebne dane znajdziemy w metryce lub w rodowodzie.

Obrazek

Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,
b) numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasach baby, szczeniąt i młodzieży)
oraz obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członków
ZKwP),
c) numer tatuażu lub chipa,
d) rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,
e) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,
f) wyszkolenie psa,
g) posiadane tytuły,
h) imię i nazwisko hodowcy,
i) imię i nazwisko oraz adres właściciela,
j) klasę, do której pies jest zgłoszony,
k) podpis zgłaszającego.

(http://www.zkwp.pl)

Psa możemy zgłosić w klasach:

baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
pośredniej – wiek od 15 do 24 miesięcy,
otwartej – wiek powyżej 15 miesięcy,
championów – dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI – nie dotyczy championatów młodzieżowych. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę. W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów, organizator przenosi psa do klasy otwartej
weteranów – dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.

PRZED WYSTAWĄ

Zgłaszając psa na wystawę warto sprawdzić terminy opłat. Zazwyczaj płacąc wcześniej zapłacimy mniej. Na wystawach międzynarodowych opłata wnoszona w dniu wystawy zazwyczaj będzie dużo wyższa a gdy mamy psa w klasie baby czy szczeniąt nawet 2 lub 3 krotnie wyższa.

Na wystawę zabieramy książeczkę zdrowia z ważnymi szczepieniami, szczególnie przeciw wściekliźnie. Zabieramy też potwierdzenie zgłoszenia, które zazwyczaj dostajemy od dwóch do jednego tygodnia przed wystawa pocztą, na adres który podaliśmy zgłaszając psa na wystawę.

Po przybyciu na miejsce jedna osoba jest upoważniona do wejścia na teren wystawy wraz z jednym psem bez dodatkowych opłat. Osoby towarzyszące muszą kupić bilet wstępu. Przy wejściu zazwyczaj pies podlega kontroli weterynaryjnej, weterynarz sprawdza ważność szczepień.

Następnie udajemy się do biura wystawy w celu odebrania katalogu i numerka wystawowego. Numerek wystawowy przyklejamy w widocznym miejscu, możemy też zakupić specjalną opaskę, która zakłada się na lewej ręce a w niej umieszcza numerek. Numerek możemy nakleić tuz przed wejściem na ring. Teraz pozostaje już tylko czekać na ocenę i pilnować kiedy nadejdzie nasza kolej. Coraz częściej podawany jest program wystawy nad kilka dni przed nią. Możemy tam sprawdzić o której godzinie wchodzą nasze psy.

Wystawy rozpoczynają się o godzinie 10:00 (najczęściej) – będzie to zaznaczone przy potwierdzeniu zgłoszenia. Sędziowanie danej rasy może jednak odbywać się w różnych godzinach dlatego warto sprawdzić to wcześniej żeby nie spędzić wielu godzin na oczekiwaniu gdy np nasza kolej przypada na godzinę powiedzmy 13:30.

Na pewno przyda się miska na wodę, kilka smakołyków dla psa, jakiś kocyk i krzesełko. Osobiście lubię na wystawy zabierać klatkę – przyzwyczajony do niej pies będzie miał większy komfort i poczucie swojego miejsca, a my wolne ręce i odrobinę swobody. Ważne żeby klatkę postawić w ocienionym miejscu gdy jest gorąco, przykryć tak żeby zasłaniała psa od innych.

Obrazek

Obrazek

 

O CO WALCZYMY

TYTUŁY

Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu. W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera sięNajlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku – wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki z ocenami doskonałymi i I-szymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.

Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku – według uchwały Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB – Best of Breed) O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży”, „Zwycięzca” oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą. Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla – są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych.

(http://www.zkwp.pl)

WYGRALIŚMY – JAK UZYSKAĆ TYTUŁ CHAMPIONA

Młodzieżowy Championat Polski
Tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu.

Obrazek

Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu (zwanego w skrócie CWC/CAC) na wystawowego championa Polski. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC, uzyskane od trzech różnych sędziów – w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Obrazek

Jeśli nasz pies uzyska wszystkie wymagane wnioski do tytułu Championa lub Młodzieżowego Championa Polski musimy wypełnić wniosek, elektronicznie lub wysłać go pocztą. We wniosku podajemy dane psa oraz wystawy na których zdobył wnioski i numery katalogowe pod, którymi na tej wystawie był zgłoszony. Dyplomy przyjdą do nas pocztą.

Wniosek można wypełnić tutaj:
http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=wni

JAK WYSTAWIĆ PSA?

Przygotowanie psa i siebie do wystawy.

Przede wszystkim bezstresowo. Są dwie opcje: wygracie lub przegracie. Ważne żeby się dobrze bawić!

Presy nie potrzebują specjalnych zabiegów. Jeśli pies jest czysty nie trzeba go kąpać, wystarczy przetrzeć sierść. Wystawca zawsze czysto i schludnie. Coraz częściej szczególnie na wystawach rangi międzynarodowej dominuje elegancja, Panowie coraz częściej w garniturach.

Psa nigdy nie wystawiamy na kolczatce!

Przyda się łańcuszek wystawowy lub ringówka.

różne rodzaje łańcuszków:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

ringówka:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Jak zaprezentować psa

Na wystawie pies będzie musiał pokazać się w statyce oraz ruchu. Sędzia będzie sprawdzał również uzębienie a u samców obecność obu jąder. Do tych zabiegów lepiej psa przygotować wcześniej gdyż jego zbyt intensywne protesty na ringu mogą skończyć się wynikiem” nie do oceny”

Zazwyczaj ocene psa sędzia rozpoczyna od sprawdzenia uzębienia i jąder. Uzębienie psa najczęściej pokazujemy sami. Przy zamkniętej szczęce przód i boki. Sędzia sprawdza prawidłowość zgryzu (czy są ustawione nożycowo) oraz czy nie ma braków.

Obrazek

Obrazek

Ocena psa w ruchu.

Sędzia daje znak. Zazwyczaj najpierw wszystkie psy z danej klasy biegną po okręgu w przeciwnym kierunku niż ruch wskazówek zegara, pies po naszej lewej stronie. Ma to być swobodny kłus. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości między psami, sprowokowanie konkurenta może zakończyc się dyskwalifikacją obu psów.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Po ocenie w statyce lub przed sędzia prosi o pokazanie pojedynczych psów w ruchu po prostej, zazwyczaj po ukosie ringu (tzw od siebie i do siebie). Czasem tak porównuje psy w grupie zwycięzców żeby dokonać ostatecznego wyboru.

ObrazekObrazek

Obrazek

Obrazek

Warto przećwiczyć wcześniej bieganie tak abyśmy nie plątali się w smyczy ani my ani pies. Pies nie powinien skakać, powinien za to biec równym krokiem co pozwoli sędziemu dokładnie ocenić jego ruch i anatomię.

Ocena psa w statyce

Ocena psa w statyce. Ustawiamy psa, zazwyczaj profilem do sędziego tak aby mógł go dokładnie opisać. Najważniejsze jest to aby wyeksponować zalety psa. Psy wystawiamy na różne sposoby. Ważne żeby łapy były ustawione prosto przednie, a tylne pod naturalnym kątem. Linia górna naturalnie. W przypadku presy nie jest wymagane podciąganie głowy na ringówce, zazwyczaj psy pokazywane są naturalnie choć coraz częściej możemy zauważyć, że głowa jest podtrzymywana bądź podciągana. Najlepiej poćwiczyć w domu przed dużym lustrem lub poprosić kogoś o nagranie ćwiczeń – wtedy z innej perspektywy spojrzymy na błędy, które popełniamy ustawiając psa.

przykłady prawidłowo ustawionych psów. Zwracamy uwagę na to aby łapy przednie były ustawione prostopadle do podłoża. Przednie równolegle wobec siebie i tylne równolegle wobec siebie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zwracamy uwagę na to żeby nie rozstawić przednich łap zbyt szeroko. Powinny być ustawione równolegle:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

możemy wystawiać i stojąc i klękając przy psie:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

niektórzy wystawcy wystawiają psy unosząc im ogon do góry:

Obrazek

Obrazek

W klasie baby i szczeniąt jest czas na naukę więc więcej się wybacza :pies:

Obrazek

 

PRZEBIEG OCENY PSA

Kiedy już pokażemy naszego psa zarówno w statyce jak i w ruchu, sędzia dokona opisu po czym następuje ustawienie psów w klasie. W każdej z klas przyznawane są cztery lokaty (na Wystawach Klubowych lokaty mogą być przyznane wszystkim psom w klasie). Każdy pies może też dostać inną ocenę. Ocena psa mówi o jego zgodności ze wzorcem oraz wadach i zaletach. Nie ma psów idealnych dlatego każda ocena może być subiektywna. Różni sędziowie mogą różnie ocenić jednego psa.

Obrazek

Oceny przyznawane na wystawie, każdemu psu niezależnie od zajętej lokaty:

DOSKONAŁA,
BARDZO DOBRA,
DOBRA,
DOSTATECZNA,
DYSKWALIFIKUJĄCA,
NIE DO OCENY.

Oceny te są przyznawane zgodnie z tymi wytycznymi:

Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.

Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.

Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.

Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu,
– który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,
– którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
– który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.

Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:
NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
– nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu
– nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder
– wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej „BARDZO DOBRĄ”.

W klasach baby i szczeniąt pies może otrzymać oceny:
WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)
OBIECUJĄCY (OB)
MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

Gdy zgłaszamy psa w klasie baby lub szczeniąt zwycięzca tej klasy jest porównywany z innym baby lub szczenięciem z przeciwnej płci o Najlepsze Baby lub Najlepsze Szczenię. Pod warunkiem otrzymania oceny Wybitnie Obiecujący (WO). Najlepsze Baby i Najlepsze Szczenię otrzymują nominację do konkurencji finałowych odpowiednio o BEST IN SHOW BABY i BEST IN SHOW SZCZENIĄT (lub PUPPY). Naprawdę warto, psiak może zapoznać się z większym ruchem na ringu, a my poćwiczymy wystawianie i podpatrzymy jak robią to często profesjonaliści Światowej sławy. Można też wrócić do domu z pucharkiem i upominkami.

W klasie młodzieży psy z lokata pierwszą i oceną doskonałą mogą uzyskać również tytuł Zwycięzca Młodzieży (nie jest on obligatoryjny). Zwycięzca Młodzieży pies i Zwycięzca Młodzieży suka porównywani są później o tytuł Najlepszy Junior w Rasie. Najlepszy Junior w Rasie jest później pokazywane w konkurencji o Zwycięzcę Rasy.

Najlepszy Junior w Rasie kwalifikuje się do konkurencji honorowych BEST IN SHOW JUNIOR odbywających się po wystawie. Jest to porównanie Najlepszych Juniorów wszystkich ras, zazwyczaj odbywa się grupami. Jeśli pies w klasie młodzieży uzyska tytuł Najlepszego Juniora a później w porównaniu wygra również tytuł Zwycięzcy Rasy jest zakwalifikowany również do kolejnych konkurencji finałowych i ma szanse walczyć o BEST IN SHOW. Najpierw startuje w konkurencji BEST OF GROUP II. A jeśli uda się wygrać BEST IN SHOW.

W klasach pośredniej, otwartej, championów i weteranów psy z lokata 1 i oceną doskonałą mogą uzyskać wniosek CWC (wniosek na championa krajowego, wniosek nie jest obligatoryjny). Psy, które uzyskają wniosek CWC stają następnie do porównania o tytuł Zwycięzca, a na wystawach międzynarodowych dodatkowo o CACIB (certyfikat na Championa Międzynarodowego). Jest to konkurencja w obrębie płci. Następnie pies i suka z tytułem Zwycięzca stają wraz z Najlepszym Juniorem do porównania o Zwycięstwo Rasy. Ten, który wygra Zwycięstwo Rasy zostaje nominowany do występu na konkurencjach finałowych odbywających się pod koniec wystawy. Najpierw wybór BEST OF GROUP II a później jeśli udało się wygrać BEST IN SHOW co byłoby największym sukcesem wystawowym.

Warto pokazywać się w konkurencjach finałowych gdyż jest to zwieńczeniem wgranej jak również promocją i pokazaniem rasy szerszej publiczności.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Na większości wystaw psy z oceną doskonałą i lokatami 1-2-3 otrzymują medale, odpowiednio złoty, srebrny i brązowy. Na wystawach międzynarodowych często medal przysługuje również psy z tytułem Zwycięzca i CACIB.

Obrazek

Na większości wystaw pies, który otrzyma tytuł ZWYCIĘZCA RASY może otrzymać pamiątkowy puchar. Pamiątkowe puchary rozdawane są zazwyczaj pod warunkiem doprowadzenia psów w konkurencjach finałowych BEST OF GROUP II. Zwycięzcy Best of Group i Best in Show zazwyczaj dostają drobne nagrody rzeczowe i puchary pamiątkowe.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

A POTEM…

Dalej pozostaje już tylko cieszyć się dobrą atmosfera, psami i możliwością pooglądania innych na żywo, porozmawiania z hodowcami i innymi wystawcami :trophy:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Czy wygrywamy klasę…
Obrazek

Czy rasę…
Obrazek

Czy po prostu dobrze się bawiliśmy warto zachować dystans i dobry humor :)
Obrazek

:trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :trophy: :ok:

Obrazek

Pozdrawiam i życzę wszystkim samych sukcesów wystawowych :trophy:

Ewa Ziemska „Rey Gladiador”