Russ Kanario s Azish Tau PABLO de Rey Gladiador

Sire: KING SIZE de Presa Awangarda

Dam: Russ Kanario s Azish Tau MURENA


Ewa Ziemska